Zpracování mezd

* Dle podkladů klienta jsou zpracovány mzdy za uplynulý měsíc

* Výpočet nemocenských dávek zaměstnanců

* Vedení mzdových listů klienta

* Vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti zaměstnanců klienta

* Zpracování výkazů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení

* Zpracování výkazů pro příslušnou zdravotní pojišťovnu

* Výpočet zákonného pojištění za zaměstnance klienta

* Provádění srážek z mezd dle exekučních příkazů

* Vyhotovení příkazů bance k provedení úhrad mezd a odvodů

* Vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance

* Vyhotovení potvrzení o výdělku zaměstnance (pro banky, soudy, úřady práce atd.)

* Evidence čerpání dovolené

* Provádění ročního zúčtování daní z mezd pro jednotlivé zaměstnance klienta

* Zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti pro příslušný finanční úřad

* Výpočet povinného podílu v případě povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením

* Zaúčtování mezd

* Zastupování klienta na kontrolách na příslušných institucích v souvislosti se zpracovávanou mzdovou agendou

* Předávání výkazů a hlášení na příslušných úřadech