Účetnictví

* Zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

* Fakturace odběratelům včetně kontroly úhrad přijatých a vydaných faktur

* Evidence a zpracování DPH včetně přiznání k DPH

* Kompletní zpracování mezd

* Zhotovení přehledů a výkazů dle potřeby klienta - výsledovka, rozvaha

* Zpracování roční uzávěrky včetně výkazů a daňového přiznání

* Zastupování na úřadech