Personální agenda

* Vedení personální agendy

* Dle pokynů klienta vypracovány a zpracovány pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů, změny pracovních smluv, ukončení pracovního poměru

* Zpracování dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce dle požadavku klienta

* Provedení přihlášky nebo odhlášky zaměstnance pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně předání na danou instituci

* Hlášení pracovních míst na příslušném úřadu práce

* Vedení osobních spisů zaměstnanců klienta v návaznosti na mzdovou agendu