Daňová evidence

* Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí

* Fakturace odběratelům včetně kontroly úhrad přijatých a vydaných faktur. Zhotovení měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy

* Evidence a zpracování DPH včetně přiznání k DPH

* Kompletní zpracování mezd

* Zpracování roční uzávěrky včetně výkazů a daňového přiznání

* Zpracování přehledu pro Správu sociálního zabezpčení a zdravotní pojišťovnu

*Zastupování na úřadech

* Informování klienta o blížících se termínech splatností daní