Cena

Cena za služby se sestavuje v závislosti na skutečné pracnosti. Závisí na velikosti firmy, počtu zpracovávaných dokladů, jejich kvalitě a kompletnosti a specifických požadavcích klienta.

Ceny jsou smluvní a jsou dohodnuty při jednání s Vámi.